Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 * 10.1/10.2 kyu * 9.1/9.2 kyu * 8.1/8.2 kyu * 7.1/7.2 kyu * 6.1/6.2 kyu * 5.1/5.2 kyu * 4.1/4.2 kyu * 3.1/3.2 kyu *

* 2 kyu * 1kyu *

Stopnie szkoleniowe uczniowskie junior

 1. Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 16 roku życia. 
 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne. 
 3. System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem 3kyu i pasów brązowych.
  Belka czerwona oznacza stopień junior
  • biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:
   • 10kyu: 10/1 (jedna belka czerwona), 10/2 (dwie belki czerwone)
   • 9kyu: 9/1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9/2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:
   • 8kyu: 8/1 (jedna belka czerwona), 8/2 (dwie belki czerwone)
   • 7kyu: 7/1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7/2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:
   • 6kyu: 6/1 (jedna belka czerwona), 6/2 (dwie belki czerwone)
   • 5kyu: 5/1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5/2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:
   • 4 kyu: 4/1 (jedna belka czerwona), 4/2 (dwie belki czerwone)
   • 3kyu: 3/1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym:
   • 2kyu (jedna belka czerwona)
   • 1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)
 4. Wymogi dodatkowe
  • W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu do 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze. Walki obowiązkowo powinny odbywać się w kaskach na głowę.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie jednocześnie z wykluczeniem stopni 2kyu i 1kyu.
  • Decyzją egzaminatora zdający może być promowany na dwa stopnie za wyjątkowe umiejętności prezentowane podczas egzaminu.

 5. Wymagania egzaminacyjne

  BIAŁY PAS 0 KYU - początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne. 

  POMARAŃCZOWY PAS 10/1 i 10/2 KYU
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, zenkutsu-dachi
  2. Uderzenia: pchnięcia (uchi - tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, uraken-shomen-uchi
  3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke
  4. Kopnięcia (keri): hiza-geri, kin-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 10, wznosy tułowia leżąc x 10, przysiady z wyskokiem x 10, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10


  POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9/1 i 9/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: sanchin-dachi, uchihachiji-dachi, kiba-dachi,
  2. Uderzenia: seiken-ago-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
  3. Bloki: seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: mae-geri, mae-kage,

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae), w tył (sagari), obrót (mawate) z pojedyńczą techniką (tsuki, keri, uke)

   

  Samoobrona: Zasłony głowy przed uderzeniem z góry, z boku, z przodu 

   

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 15, wznosy tułowia leżąc x 15, przysiady z wyskokiem x 15, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 15
  3. Gimnastyka: Przewrót w przód i w tył na materacu lub macie


  PAS NIEBIESKI 8/1 i 8/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate
  2. Uderzenia: shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, uraken-shita-uchi
  3. Blok: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
  4. Kopnięcia: mawashi-geri,
  5. Techniki oddychania: nogare-omotte, nogare-gyaku

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w określonych pozycjach np.
   - zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
   - zenkutsu-dachi + sanbon-tsuki
   - zenkutsu-dachi + nihon uke(bloki)
   - zenkutsu-dachi + nihon keri(kopnięcia)
   - kokutsu-dachi + uchi-uke
  2. 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) z pojedynczą techniką: uderzenie lub kopnięcie

  Kata: Taikyoku I, II

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z chwytu za rękę
  2. Pady w przód, w tył, w bok

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siadzie motylkowym
  2. Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera

  Kumite: zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 3 x 45s. 

  PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7/1 i 7/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: nekoashi-dachi, tsuruashi-dachi
  2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi, Tettsui-oroshi-uchi, tettsui-gammen-uchi (komi-kame), tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
  3. Bloki: shuto-mawashi-uke, seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko-geri, yoko-kage
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke - mae-ni, sagari, mawate
  2. Unsoku oi-ashi, okuri-ashi w kumite-no-kamae (pozycja walki): z pojedynczymi technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku III, Pinian I

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: w siadzie prostym dosięgnąć głową do wyprostowanych kolan
  2. Skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Gimnastyka: przerzut bokiem - "gwiazda"

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z duszenia z przodu i tyłu

  Kumite - zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 5 x 45s.


  PAS ŻÓŁTY 6/1 i 6/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
  2. Uderzenia: nukite, shotei, koken-uchi, seiken-kagi-uchi, morote-tsuki
  3. Bloki: morote-uke, mae-mawashi-uke
  4. Kopnięcia: uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage, ushiro-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Zenkutsu-dachi poruszanie: mae-ni, sagari, ura, kaiten z technikami tsuki i uke
  2. Zenkutsu-dachi - kopnięcie + tsuki
  3. Zenkutsu-dachi - uke + gyaku-tsuki
  4. Zenkutsu-dachi - enkai gyaku-zuki

  Kata: Pinian II, Juji-kata

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: w siedzeniu w rozkroku dosięgnąć głową do podłoża
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 30s.

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z chwytu za gi

  Kumite: Ju-kumite 5 x 60s.


  PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5/1 i 5/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Uderzenia: Hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
  2. Bloki: juji-uke, haito-uke, hiji-uke
  3. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, uchi-mawashi-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
  2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z obchwytu tyłem

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: W staniu skłon w przód i dosięgnąć dłońmi do podłoża
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 40s

  Kumite: Ju-kumite 5x 60s.


  PAS ZIELONY 4/1 i 4/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi
  2. Bloki: koken-uke, shotei-uke
  3. Kopnięcia: ushiro-mawashi-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
  2. Łączenie kilku pozycji z technikami np
   - kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
   - zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

  Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
      Kata bunkai Pinian I-IV 
  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z obchwytu przodem

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 45, wznosy tułowia leżąc x 45, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 25
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.

  Kumite: Ju-kumite 6 x 60s.


  PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik

  Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae 
      Bunkai kata: Pinian I-IV 
  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z duszenia

  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
  • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.

  Kumite: Ju-kumite 7 x 60s.


  PAS BRĄZOWY 2/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
  2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

  Kata:Pinian V
      Bunkai: kata Pinian I-V 
  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 35
  2. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

  Kumite: Ju-kumite 8 x 60s.


  PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie

  Kata:Gekisai-sho, Yantsu
      Bunkai kata Pinian I-V 
  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 40
  • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

  Kumite: Ju-kumite 10 x 60s.

 

Najczęściej czytane

 • icon Wyniki Mistrzost Polski Zachodniej Kyokushin PFKK
 • icon Mistrzostwa Polski Zachodniej
 • Japonia o Naszym wyczynie

23 marca 2013 roku to święto karate w Malanowie, gdyż odbyły się tam  Mistrzostwa Polski Zachodniej Kyokushin, których organizatorem był Wielkopolski Klub Karate Kyokushin - Daniel Pakuła 1 kyu i Okręgowy Związek Karate w Poznaniu.

Read More

     W dniu 22 marca 2014 Wielkopolski Klub Kyokushin Karate kierowany przez Daniela Pakułę był organizatorem zawodów o zasięgu okręgowym. W zawodach startowało 211 zawodników z kilkunastu Klubów.

Read More

    Światowa Organizacja Karate w swoich mediach zamieściła relację z naszego treningu 600 metrów pod ziemią. Zachęcamy do wejścia w niżej zamieszczony link :

https://www.shinkyokushinkai.co.jp/news/polandsummertraining2022/?fbclid=IwAR0AdN3U503Ina-0zDWe-aamq4OB3hCdBoJHSARTI5fkkcF1OHegcjESFsA    

(jezeli jest problem z otwarciem, mozna go skopiować i otworzyć w przeglądarce)

Read More

Najnowsze zdjęcia

Odwiedza nas 353 gości oraz 0 użytkowników.

SPONSOR